דלג לתוכן הראשי

תקנון ותנאי הזמנה מוקדמת לאופני KTM מדגמי 2022

החברה – ד.ל.ב מוטוספורט בע"מ ע.מ מאוחד קבוצת לובינסקי 513051771
האתר - אתר האינטרנט בכתובת www.ktm-bikes.co.il
המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים להזמנה מוקדמת

1. תקנון זה משמש בסיס לביצוע הזמנה מוקדמת של אופניים מדגמי KTM 2022 ומטרתו להסדיר את
תנאי ההתקשרות המפורטים להלן, בין החברה והלקוח ומהווה הסכמה לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות לא לבצע הזמנה מוקדמת באתר .
תקנון זה פונה לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד .

2.  ביצוע הזמנה מוקדמת דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא
תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה, תביעה כנגד האתר, החברה, מי ממנהליהם או עובדיהם,
בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה .

3.  ד.ל.ב מוטוספורט בע"מ שומרת על זכותה לשנות את תנאי התקנון בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל
שינוי שכזה יופיע באתר .

4.  מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין .

5.  תמונות המוצרים והמפרטים הטכניים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה .

6.  מלאי המוצרים המיועד להזמנה מוקדמת המשתקף באתר הינו מלאי אמיתי בזמן אמת. במידה ומופיע "
אזל מהמלאי " לא ניתן לבצע הזמנה למוצר .

7.  החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי
עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות
כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן .

8.  ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור
הורה ו/או אפוטרופוס.

9.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא
הודעה מראש )אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה( .

10.  על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים
באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להתחייב
להזמנה .

11.  עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח ישלח מייל לחנות שנבחרה בתהליך ההזמנה ותבוצע שיחת טלפון ללקוח
לצורך אימות הפרטים בהזמנה . סך 1000 ₪ ישולם ע"י הלקוח לחנות שנבחרה על ידו בתהליך ההזמנה
כמקדמה לאישור העסקה .

12.  פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה
וסופית לנכונות ההזמנה

13.  ביטול ההזמנה יבוצע ע"י הלקוח בכתב במייל לכתובת roish@lubinski.co.il ולמייל בית העסק בו
שולמה המקדמה ורק אז תוחזר המקדמה במלואה .

14.  בחירת החנות / משווק מורשה של אופני KTM בתהליך ההזמנה הינה סופית ולא ניתנת לשינוי מרגע
ביצוע ההזמנה ותשלום המקדמה יסופקו האופניים לחנות / משווק מורשה שניבחר בתהליך ההזמנה אלא
אם בוטלה ההזמנה בכתב כמופיע בסעיף 13 .

15.  זמני אספקה
א. זמני האספקה המשוערים בהזמנה תלויים בחזרה לשגרה של היצרן באירופה ובזמינות החלקים
בהם משתמש היצרן לבניית האופניים ועל כן החברה לא יכולה להתחייב למועד אספקה, אלא
למועד אספקה משוער וכן - יתכנו עיכובים ואף עיכובים משמעותיים באספקת האופניים בהזמנה .
ב. בעצם ביצוע ההזמנה באתר ותשלום המקדמה לחנות מאשר הלקוח כי הוא יודע וברור לו כי זמני
האספקה תלויים ביצרן באירופה וכי יתכנו עיכובים וכי אין לו ו/או למי מטעמו כל טענה,דרישה,
תביעה כנגד , החברה, מי ממנהליהם או עובדיהם, בכל הקשור לזמני האספקה .

16.  הזמנת אופניים באתר תחשב כהזמנה תקפה ומאושרת אך ורק לאחר תשלום מלוא המקדמה בחנות שנבחרה .
אין תנאי שירות לחנות זו